Logo and home button

In English

Teknisk kommunikation

Vi är bra på sådan teknisk kommunikation som fokuserar på det sakliga innehållet och som vill förmedla detta eller använda det på ett effektivt sätt. Det kan gälla till exempel handledningar för både ovana och kvalificerade användare, datorstöd som anpassas till användarnas arbetsrutiner, eller utbildningspaket för era produkter. Om ert material också ska ha en reklamfunktion, så kopplar vi in vår reklambyrå.

Vi kan arbeta på med produkter på papper, i datorn eller på nätet.

Enkla bruksanvisningar

I många fall är det fortfarande bäst att göra enkla bruksanvisningar och manualer på papper. Men det betyder inte att det är lätt för användaren att hitta rätt information på egen hand. Det ställer krav på logisk uppbyggnad och på kognitiv anpassning av texten – det är mycket vanligare att man klagar över att det är svårt att hitta informationen än över att den inte finns.

Datorisering

Första steget när man lägger över ett material på dator brukar vara att imitera det tryckta. En cd-skiva ses ofta bara ett sätt att spara på tryckkostnaden och inte som en möjlighet att höja kvaliteten. Men då får man i stället ett nytt problem – eftersom man bläddrar långsammare på en skärm än i ett tryckt häfte, så måste man ställa ännu större krav på logisk uppbyggnad för att det ska gå lika lätt att hitta.

Ofta är det då bättre att lägga upp systemet på ett helt nytt sätt med utgångspunkt i effektivare logik och kognitiv design. Det viktigaste är att skapa en klar överblick och en navigeringsmetod som verkar självklar.

Animation och interaktivitet

Ytterligare ett lyft kan man få genom animation och interaktivitet, särskilt om materialet är komplext, om det är särskilt dyrt eller farligt att göra fel eller om man behöver bygga materialet i flera nivåer, till exempel när användarna har starkt varierande förkunskaper.

(Dataspel – som bara är en annan form av animation och interaktivitet – kan också användas kommersiellt, men kanske mer i marknadsföring än inom teknisk kommunikation.)

Utbildningsmaterial

Från en genomarbetad manual är steget kort till olika slags utbildningsmaterial. Det kan vara internt, som kompetensutveckling av personalen, eller externt som kundutbildning på era produkter. Se till exempel på de interaktiva applikationerna i den här artikeln som visar hur man gör en knäböj med skivstång.

Systemuppbyggnad

Teknisk kommunikation kan också handla om effektiva arbetsrutiner. Central information ligger lagrad i egna eller andras databaser. Ofta söker man i dem, direkt eller via nätet – funkar det snabbt och effektivt? Andra jobb innebär att man lägger in information i databaserna – är det då databaserna som styr arbetsflödet eller tvärtom? När det gäller att utforma ett datasystem och dess underliggande begreppsapparat finns ett stort utrymme för kognitiv design.

Vi kan göra hela jobbet eller gå in i era egna arbetsgrupper på konsultbasis

Kontakta Bengt på 0706-148863 eller
bengt(at)athleticdesign.se

Banner-produktion

Spel i marknadsföring