Logo and home button

In English

Banner-produktion

Vi behärskar alla områden av Flash och kan göra banners av alla slag, från enkla textbaserade banners till komplex animation, inbakad video med pålagda effekter, realtids 3D med interaktivitet, och så vidare ...

Vi kan använda ert befintliga bildmaterial men kan också ta fram egna illustrationer i vektorformat eller pixelformat. Med hjälp av bildbehandlingsprogram som Photoshop kan vi göra under med ett från början bristfälligt bildmaterial. Vi kan också ta fram grafik och animation med 3D-modelleringsprogram.

Kontakta Anders på 0703-828374 eller anders(at)athleticdesign.se

Spel i marknadsföring

Teknisk kommunikation